Hotline:  
0988.162.856

Hướng dẫn cài app / FW tiếng việt

Hướng dẫn cài App (Ứng dụng) cho hệ điều hành Android

Ngày đăng: 30/08/2017 - Lượt xem : 1685

Hướng dẫn cài App (Ứng dụng) cho hệ điều hành Android

Hướng dẫn cài App (Ứng dụng) cho hệ điều hành IOS (Iphone, Ipad)

Ngày đăng: 30/08/2017 - Lượt xem : 1538

Để xem kết nối giữa camera hành trình Blackvue và điện thoại iPhone cần cài Application cho IOS